Raad van Bestuur 2018-2019

Dennis Vanpeperstraete

Dennis Vanpeperstraete

- Voorzitter

Dennis Vanpeperstraete

- Voorzitter

Verantwoordelijk voor de dagelijkse werkzaamheden en begeleiding van de afdeling.

Bart Vanmarcke

- Past-Voorzitter

Bart Vanmarcke

- Past-Voorzitter

Ondersteunen van de huidige RvB en zorgt voor een goede overdracht van taken en werkzaamhedeb van het vorig naar het huidig werkingsjaar.

Welsey Deblieck

- Penningmeester

Welsey Deblieck

- Penningmeester

Neem contact voor vragen over het financiële luik zoals facturen.

Lies Huyghebaert

- Secretaris

Lies Huyghebaert

- Secretaris

Neem contact op voor vragen over de agenda en verslagen

Yvonne König

Yvonne König

- Bestuurder vorming

Yvonne König

- Bestuurder vorming

Neem contact voor vragen of voor een samenwerking om een vorming te organiseren in de regio.

Pepijn Raeymakers

- Bestuurder fun & internationalisme

Pepijn Raeymakers

- Bestuurder fun & internationalisme

Neem contact voor vragen over activiteiten in teken van ontspanning of uitstappen buiten de afdelingen zoals congressen