"Als voorzitter van JCI Veurne Westkust wil ik graag mijn visie met je delen voor dit werkjaar. Het is mijn intentie om sterk in te zetten op de vier pijlers van JCI, omdat ik geloof dat dit ons zal helpen terug te keren naar de kernwaarden en essentie van wat JCI precies inhoudt.
Allereerst wil ik ervoor zorgen dat elke pijler aan bod komt, zodat we een evenwichtige en holistische benadering hebben. We moeten onze leden de mogelijkheid bieden om zich te ontwikkelen op alle gebieden: individueel, zakelijk, internationaal en gemeenschappelijk. Door dit te doen, kunnen we hen voorzien van de nodige tools en ervaringen om zichzelf te ontplooien en een positieve impact te hebben op de samenleving.
Daarnaast ben ik vastbesloten om innovatie binnen onze afdeling te stimuleren. We moeten erkennen dat sommige van onze materialen verouderd zijn en dat onze documentatie over voormalige leden verloren is gegaan. Het is essentieel dat we deze zaken heropbouwen en updaten, zodat we een solide basis hebben om op voort te bouwen. Door gebruik te maken van moderne technologieën en efficiënte processen kunnen we onze interne werking stroomlijnen en de kwaliteit van onze afdeling verbeteren.
Ten slotte moeten we ook onze communicatiemethoden herzien en verbeteren. Effectieve communicatie is de sleutel tot het opbouwen van sterke relaties, zowel binnen onze afdeling als met externe partners. We moeten gebruikmaken van de nieuwste communicatietools en -technieken om ervoor te zorgen dat onze boodschappen duidelijk en doeltreffend overkomen. Dit omvat zowel face-to-face communicatie als digitale kanalen, zodat we op verschillende manieren met onze leden, senators, partners, sympathisanten en geïnteresseerden kunnen communiceren.
Mijn visie voor het komende jaar is dus een combinatie van Back tot he roots van JCI en het introduceren van innovatieve verbeteringen. We moeten trouw blijven aan de kernwaarden van JCI, terwijl we ons aanpassen aan de moderne tijd en de behoeften van onze leden en gemeenschap. Met deze aanpak hoop ik dat we een positieve impact kunnen hebben en onze afdeling naar nieuwe hoogten kunnen brengen."

-- Voorzitter Seppe De Potter

Werkingsjaar 2023-2024

Een JCI werkingsjaar start in september en eindigt met een statutaire vergadering in juni waar een nieuwe Raad van Bestuur wordt verkozen. Tijdens de zomermaanden wordt het fundament van het jaarprogramma voor het komend werkingsjaar in elkaar gestoken. In de zomer genieten we van BBQ's en brainstorms om met een frisse kijk het nieuw werkjaar in te zetten.